26 08 2009

çok güzel lif modeli, sarı iple dokunmuş boncuklu yaka modelli l

bebek şeklinde lif modeliçok güzel lif modeli, sarı iple dokunmuş boncuklu yaka modelli lif örneğiörmesi basit örümcek desenli lif modeliyıldız desenli delikli örgülü lif modelleri Devamı

26 08 2009

ev gereçleri, şamdan dantel, komidin örtüsü

banyo için mumluk, büyük şamdankomidin için dantel, şamdanlıkmasa örtüsü şamdanlık          ... Devamı

26 08 2009

fotoğraflık, fotoğraf albümü için örgü, kolonyalık

kina sepeti ve kolonyagdanligibuda yüzük tepsisifotograf albümübuda kina davetiyesi defter seklinde sayfa sayfa yaptik kurdaleyle üstlerinden bagladik... Devamı

25 08 2009

en güzel dini sözler

body { background-image: url("http://www.violablu.net/WebGraphics/VBBacground8_small.gif"); }  288} Kötülüklerden uzaklaşmak istiyorsanız, menfâatleriyle hareket edenlerden kaçınınız. 289} Mevcudatın yapısal güzelliği, yaradılışlarındaki gayeden ötürüdür. 290} Kişinin tekâmülü, bakış "açısından" sıyrılışı kadardır. 291} Suçlayanlar, cahil olanlardır!. 292} Taklit eden değil, taklit edilen olunuz.. 293} Tedbir,"Taktirden"dir! Tedbiri alınız  takdiri unutmayınız! 294} Kendinde kuvvet gören tedbire; aciz hisseden takdire yönelir. 295} Kendini güçlü görüp, güvenen hüsrandadır.. 296} Olgun kişi, mevcûdâta hizmette tefriki kaldırandır; tıpkı yağmur gibi!.. 297} Gerçeği bil; ve edebe riayet edicilerden ol!.. 298} Öncekinden alıp, sonrakine devreden kişi, sahibi olup götüreceğin neyin var ki?.. 299} Hangi şeye sahip olduğunu sanıyorsun ki onunla övünüp, ona güvenesin? 300} Az için, çoğu kaybedenlerden olmayın.. 301} Geçen zaman, bana neyi idrâk ettirdi, diye düşün..Vereceğin cevap çok önemlidir. 302} Öğrenen değil, idrâk eden, tatbikçidir!. 303} Gerçek, hep aynı gerçek!..Değişen, sadece duyan, gören, bilen ve idrâk edenlerin bakış açıları ve seviyeleridir. 304} Gururunun sana kaybettirdiklerini hiçbir şey kaybettiremez. 305} Gururuyla yaşadı, hüsranla öldü !.. 306} Sarhoş mu kim?..Seyrinde  kendini kaybeden!.. Mutlu mu?..Dileği olmayan!.. Huzur mu?...Gerçeğin âleminde yaşayanın hali!.. Budala mı?...Benliğini gösterme çabasında olan!.. İlim mi?.. Özündeki  mükemmeliyet!.. Akıllı mı?.. Hakikatını  değerlendirebilen!.. 307}... Devamı

25 08 2009

güzel sözler anlamlı sözler dini sözler özlü sözler

1} Sadece, samimiyete erenler ve ona tabi olanlar Hakikata erecektir. 2} Başarı, Hakikatın yolunda samimiyet ve sabırla yürüyenlerin ereceği sarayın adıdır. 3} Terk edebildikleriniz kadar ileriye geçebilirsiniz, yönelişiniz gerçeğe olduğu sürece. 4} Her kapıyı açan tek anahtar vardır: SAMİMİYET !.. 5} Biliniz ki, samimiyetin açamayacağı kapı mevcut değildir. 6} insan ile diğer yaratılmışlar arasındaki fark, birincisinin, gördüklerinin ardına geçebilmesi kadardır. 7} Karşısındakini kendine tercih edemeyen kişi samimiyetten çok uzaktır. 8} Samimiyet, karşınızdakinin hak ve hukukuna tecavüz etmeyen  teklifsizliktir. 9} Gören, düşünebilen ve idrak yüceliğine erenlerden olmaya çalışınız. 10} idrâkın yüceliğine eremiyorsanız, inkârın basitliğinden sıyrılınız. 11} Ne mutlu, Gerçeğe erene; ve O'na tâbi olabilene!.. 12} insan ismine liyâkatınız, insanlara erişen iyiliklere vasıta olabilmeniz nisbetindedir. 13} Aldıklarınız kadar basitliğe, verdikleriniz kadar yüceliğe yaklaşırsınız. 14} Zirvede oturmaya, sadece, verenlerin hakkı vardır. 15} Kadın, hisleriyle hareket eden; erkek, özündeki gerçekle davranışlarını düzenleyen yaratığın adıdır. 16} Gerçeğin yoluna adım atanlar, şeklin ötesine geçmeyi başaranlardır. 17} Eren, özündeki Hakikat noktasında eriyendir. 18} Eriyen, erendir..Ermedikçe, eriyemezsin!.. 19} Mükâfata hak kazananlar sadâkat sahipleridir. 20} Basit kişilerin basitliğine, kendilerini bilemeyişleri vesile olmuştur. 21} Pişmanlığın acılığını tatmak istemiyorsanız, hemen elinizdekileri değerlendirmesini öğreniniz. 22} Dostluğu yürüten fedakârlıktır. 23} Cahil, idrâktan nasibi olmayandır. 24} Zamanın ötesine geçebilenlerin iki özellikleri olur: ilim... Devamı

25 08 2009

İnsan Hayatında Dinin Yeri Nedir? dabbe nedir, dabbetül arz nele

Dâbbetü'l – Arz nedir?Kıyamet alametlerinden biri "dâbbetü'l - arz"ın çıkışıdır. Peygamber efendimiz şöyle bildirir:"Onun alametlerinden biri, güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanların üzerine "dâbbe''nin çıkmasıdır. Bu alametlerden hangisi önce belirirse, ötekisi onu kısa zamanda takip edecektir." (Müslim, Fiten, 118)"Dâbbe, yanında Hz. Musa'nın asâsı ve Hz. Süleyman'ın mührü olduğu halde çıkar. Mü'minin yüzünü asa ile parlatacak, kâfirin burnunu da mühürle damgalayacak. O zamanda yaşayan insanlar bir araya geldiklerinde mü'min- kâfir belli olacaktır." (Ahmed b. Hanbel, "Müsned", II, 491)Dâbbe kelimesi “canlı, hareket eden varlık” anlamında kullanılır. Kelime anlamından hareketle tren, otomobil gibi şeylere de “dâbbe” denebilir. Mesela, bin yıl önce yaşamış birisini hayalen günümüze getirsek, yüz vagonlu treni görse “işte bu dâbbetü'l-arz" diyebilir. Ama bu kelime daha çok hayvanlar için kullanılır.Burada “Dâbbetü'l- arz acaba tek bir fert midir? Yoksa bir tür müdür?” sorusu hatıra gelebilir. Tek bir ferdin o kadar insana muhatap olması düşünülemez. Bu durumda onu bir tür olarak görmek daha uygun olacaktır.Dâbbenin ne olduğu hususunda değişik yorumlar yapılmaktadır. Mesela Hz. Alinin şöyle dediği nakledilir: “Bundan murat kuyruklu değil sakallı dâbbedir.” Böyle bir bakışta onun bazı şerli insanlara işaret ettiği anlaşılabilir. Dâbbeye “AİDS mikrobu” diyenler vardır. “Televizyon” şeklinde değerlendirenler vardır. Hatta “robotlar olabilir” görüşünü ileri sürenler vardır. Bu son görüşe, zaman gelecek insan eliyle yapılan ve y... Devamı

25 08 2009

islam dininin özellikleri, islamın gerekleri, dualar, hadisler

 Sabah Namazından Sonra 1Allahım, selam Sensin, selam ve selamet de Sendendir. Çok yücesin, hayrın ve bereketin sınırsızdır ya Ze'1-Celâli ve'1-İkram.Allah'ı tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim; bütün hamdler, övgüler, Âlemlerin Rabbi Allah'adır; Allah'tan başka tan­rı yoktur; Allah çok büyüktür; güç ve kuvvet, yüce ve kuvvet sahibi olan Allah'ındır.Sonra Ayetü'1-Kürsî'yi okur. Ayetü'1-Kürsî'nin me­ali: "Allah ki, On­dan başka ilâh yoktur; dâima diri, (yarattıklarını) koruyup yöneten ve hayatlarını devam ettirendir. Ona ne uyuklama arız olur, ne de uyku. Göklerde ne var­sa, yerde ne varsa hepsi Onundur. İz­ni olmadan kim Onun katında şe­faatte bulunabilir? Önlerinde ne varsa, arkalarında ne varsa, hepsini bilmekte­dir. Onun ilminden, kendisinin dilediği miktarın dışında bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamış­tır. (Gökleri ve yeri) koruyup gözetmek, Ona ağır gelmez. O, yücedir, azamet sahibidir."Bundan sonra 33'er defa "Sübhânallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber" çekilir. Sonra dua eder. Duadan sonra da 100 defa "Lâ ilahe illal­lah" der.Sonra istiâze ile besmele çeker. Bun­ların manaları şöyle­dir: "(Allah'ın rahme­tinden) kovulmuş şeytandan Allah'a sı­ğınırım. Rahman ve Rahîm Allah'ın adıy­la."Bunu takiben şu duaları okur: Allahım, Sen, benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben, Senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin (kötü­lüklerin) şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini iti­raf eder; günahlarımı da ikrar ederim. Beni bağışla. Zira gü­nahları bağışlayan ancak Sensin. (3 defa)Adı(nın anılması)yla ne yerde ne de g&... Devamı

25 08 2009

sevgili peygamberim

SEVGİLİ PEYGAMBERİM SERİSİ Bu seriyi link üzerine tıklayarak mp3 olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 1) http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim1.mp3 2)http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim2.mp3 3) http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim3.mp3 4) http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim4.mp3 5) http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim5.mp3 6) http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim6.mp3 7) http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim7.mp3 8) http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim8.mp3 9) http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim9.mp3 10) http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim10.mp3 11) http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim11.mp3   İLAHİLER Bu ilahileri link üzerine tıklayarak mp3 olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Açan Çiçeklere Meyve Affet İsyanım Allahım Bizi Affet Bülbüller Sazda Canımı Vereyim Ey Enbiyalar Serveri Ey Yarenler Ey Kardeşler Hayalin Önümde Hazan Ölüm Hel Tekbeluni İnsanoğlu Seni Seven Aşıkların Sevdim Seni Şu Benim Divane Gönlüm ... Devamı

25 08 2009

mızraklı ilmihal tam ilmihal

TaKLİT HÜKÜMLERİ TAHARET (Temizlik) HÜKÜMLERİ Mutlak ve Muzaf Su 1- Çok Su 2- Az Su 3- Akarsu 4- Yağmur Suyu 5- Kuyu Suyu SULARIN HÜKÜMLERİ NECASETLER (PİSLİKLER) 1 ve 2- İdrar ve Dışkı 3- Meni 4- Murdar 5- Kan 6 ve 7- Köpek ve Domuz 8- Kâfir 9- Şarap ve Sarhoş Edici Sıvılar 10- Bira 11- Pislik Yiyen Devenin Teri Haram Yolla Cünüp Olan Kimseden Çıkan Ter Bir Şeyin Necis Olduğu Nasıl Sabit Olur? Pak Şeyler Nasıl Necis Olur? Necis Olan ªeylerin Hükümleri TEMİZLEYİCİLER KAPLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER TUVALET İHTİYACINI GİDERMEKLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tuvalete Gitmekle İlgili Müstehap Ve Mekruhlar ABDEST Yüz Ve Elleri Yıkamanın Hükümleri Baş Ve Ayağa Meshetmenin Hükümleri İRTİMASÎ ABDEST Abdest alırken okunması müstehap olan Dualar Abdestin Şartları Abdest Hükümleri ELİNDE OLMADAN ABDESTİNİ BOZAN KİMSE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Abdesti Gerektİren durumlar Abdesti Bozan ªeyler Cebire Abdestinin Hükümleri gusül ve kısımları Guslün Hükümlerİ FARZ GUSÜLLER Cenabet Cünübe Haram Olan ªeyler Cünüplü Kimseye Mekruh Olan ªeyler Cenabet Guslü HAYIZ HAYIZ GÖREN KADINLARIN KISIMLARI Hayız Hâline Ait Hükümler İSTİHAZE İSTİHAZE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Nİfas (LoğusalIk) ÖLÜYE DOKUNMA GUSLÜ Nezir, Yemin veya Ahit sebebiyle Farz Olan Gusül... Devamı

25 08 2009

dadaslar diyarı erzurum hakkında bilgiler

  Dadaş kelimesi degisik anlam ve sekillerde yorumlanmistir. Kimine göre; mert, cesur, özü sözü doğru zalimin karşısında, mazlumun yanında olan merhametli, yiğit biridir. Kimilerine göre; erkek kardeş, ağabeyi, cesur, yiğit, tüm erdemleri kendisinde toplamış mükemmel bir insandır. "Ayni zamanda 'numune-yi misal' bir Erzurumludur. Bazılarına göre de. bar tutan, at binen, cirit atan. kabadayı, tıg gibi bir delikanlidir."Erzurum, dadaş ve bar bir biriyle yoğrulmus tek sözcük gibidir. Bu sözcüklerden biri kullanıldığında hemen diğerleri hatıra gelir.Erzurumlu, sert granite dantel dantel, duygu duygu incelik veren zevk, heyecan, inanç ve benzeri faktörlerin tezgahında bicimlenerek farkında olmadan 'dadaş' olmustur.Dadaşlık, öyle rastgele kazanılmiş bir sanat veya meslek değil, bazi müstesna sahsiyetlerde görülen; "efendilik" gibi fıtri (dogmatik) bir ruh asaletidir. Bu düsünceden baktığımızda tarihi bir misyona sahip olan dadaş, "Zaman zaman serhat boylarinin bekçisi, Acizin, yoksulun, kimsesizin hamisi, eli ve sofrası açık mert bir köylü, bir esnaf, camilerimizin imanlı, toksözlü, nur yüzlü vaizi, siyasi hayatın medeni cesaretini nefsinde toplamış cesur bir hatip, yiğit bir kumandan, vazifesini namus bilen bir memur, bir ögretmen ... kendisini ailesine ve çocuklarına vakvetmiş Erzurumlu bir ana veya babadır."Dadaş, aile icinde ve dışında herkesin saygınlığını kazanmış, her konuda kendine güven duyulan, sofrası eşe - dosta yoksula düşküne açık, iyi bir aile reisidir.ller Arası Mesafe Cetveli-Şehirler arası Kilometre Öğrenme YÜZÖLÇÜMÜ: 25.066 km² NÜFUS: 848.201 (1990) İL TRAFİK NO: 25 İLÇELER: Erzurum (merkez), Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, Ilıca, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, O... Devamı

25 08 2009

html kodu izleme editörü htmle kodlarınızı deneyin

 HTML KODLARINI DENEMEK İÇİN KODLARI BURAYA KOPYALA/YAPIŞTIR METODUYLA KODLARIN ÖN İZLEMESİNİ YAPABİLİRSİNİZ... ÖN İZLETEMİZLEYENİLE  Devamı

25 08 2009

Isparta Ülkü Ocakları üniverste teşkilatı

 Üzülme gözlerim, sil kalbindeki pası, küfrü, Bozgunlarla diz çöktü, O melun esrarlı pusu, Mehmetçik le güldü yüreklerin ağlayan yüzü, Çanakkale geçilemez, bu dur Türkün son sözü. Devamı

25 08 2009

en güzel bayrak şiiri

BAYRAK "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü! Işık ışık, dalga dalga bayrağım, Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın Mezarını kazacağım. Seni selâmlamadan uçan kuşun Yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... Gölgende bana da, bana da yer ver! Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar; Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, Kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün, Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün rüzgârlarda dalgalı, Barışın güvercini, savaşın kartalı... Yüksek yerlerde açan çiçeğim; Senin altında doğdum, Senin dibinde öleceğim.Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: Yeryüzünde yer beğen, Nereye dikilmek istersen, Söyle, seni oraya dikeyim!" EZAN DİNMEZ, BAYRAK İNMEZ  NAMUS VE HÜRRİYET İÇİN ÖLMEK, AĞUSTOS SICAĞINDA 1 BARDAK SUDAN GÜZELDİR . .... Devamı

25 08 2009

AL BEYAZIM

AL BEYAZIM  Devamı

25 08 2009

Bayrağımızın Doğuş Öyküsü

Bayrağımızın Doğuş ÖyküsüBayragin hangi devirde hangi millet tarafindan ilk defa kullanildigina dair kesin bir tarih gösterilemiyor.Çesitli kaynaklar ilk bayragn Yahudiler, Iranlilar, Misirlilar ve Çinliler tarafindan kullanilmis olmasi ihtimalini ileri sürmektedir.Fakat hicretten 2813 yil önce Misirlilarin kullandigina dair kesin kayitlar vardir.Iskenderin Dara ile olan savaslarinda da uzun gönderler üzerine büyük bayraklar bagladigida bilinmektedir.--------------------------------------------------------------------------------Sekline ve anlamina gelince; bir millet veya cemiyetin sembolü olarak kullanilan dört köse düz yada çesitli renkler tasiyan, bazilarinda özel isaretler ve resimler bulunan bir bezdir.Önemi olan resmi bayraklarla askeri kitalarda kullanilanlarla ve gemilerin arka taraflarina çekilen bayrakalra Sancak denilir.--------------------------------------------------------------------------------Bayrak kelimesinin asli mizrak anlamina gelen batrak sözünden gelmektedir.Zamanla T harfi düsmüs yerini Y harfi almistir.Eski Türkler savaslarda mizraklarinin ucuna kirmizi bir ipek kumas parçasi takarlardi bunlara Kutas denirdi, mizraklara kumas yerine yaban öküzü kuyrugu takarlardi ki bunlara da Yak denirdi.--------------------------------------------------------------------------------Çesitli Türk topluluklari arasindaki bu deyimler daha sonradan Selçuk ve Osmanli Türkleri arasinda bayraklarin biçimlerine göre ayri ayri adlar almistir.At kuyrugundan olanlar Tug, kumastan olanlar Bayrak, ince uzun olanlara Yalav bayraklarin tepesine takilan kuyruklara Perçem veya Beçkem, alemlerede tanuk denilmistir.--------------------------------------------------------------------------------Araplarin kullandigi bayrakalrin küçüklerine liva büyü... Devamı