05 09 2010

namaz nasıl kılınır videolu anlatım

namaz nasıl kılınır videolu anlatım Devamı

02 09 2010

süper ilahi mutlaka dinlemelisiniz

  hasan dursun ilahi   hasan dursun, hasan dursun ilahi, ilahi dinle, dağlar gördü umudu ben göremedim, hicret yolu Devamı

23 08 2010

yasin suresinin okunuşu

yasin suresi, kuranın kalbi olan sure, yasin suresinin anlamı, yasin suresinin faziletleri, yasin-i şerif   YASİN SURESİ Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 1- Yasîn. 2- Andolsun hikmetli Kur'an'a, 3- Gerçekten sen, gönderilen (elçi)lerdensin. 4- Dosdoğru bir yol üzerinde(sin). 5- (Kur'an) Güçlü ve üstün olan, esirgeyen (Allah')ın indirmesidir. 6- Babaları uyarılmamış, böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarman için (gönderildin). 7- Andolsun, onların çoğu üzerine o söz hak olmuştur; artık inanmazlar. 8- Gerçekten Biz onların boyunlarına, çenelere kadar (dayanan) halkalar geçirdik; bu yüzden başları yukarı kalkıktır. 9- Biz önlerinde bir sed, arkalarında bir sed çektik. Böylelikle onları örtüverdik, artık görmezler. 10- Kendilerini uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir; inanmazlar. 11- Sen ancak, zikre (Kur'an'a) uyan ve gayb ile Rahman olan (Allah')a (karşı) içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte böylesini, bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele. 12- Şüphesiz Biz, ölüleri Biz diriltiriz; onların önden takdim ettiklerini ve eserlerini Biz yazarız. Biz herşeyi, apaçık bir kitapta tespit edip korumuşuz. 13- Sen onlara, o şehir halkının örneğini ver; hani oraya elçiler gelmişti. 14- Hani onlara iki (elçi) göndermiştik, fakat ikisini yalanlamışlardı. Biz de (iki elçiyi) bir üçüncüyle güçlendirdik; böylece dediler ki: "Şüphesiz biz, size, gönderilmiş elçileriz." 15- Dediler ki: "Siz, bizim benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsiniz, Rahman (olan Allah) da herhangi bir şey indirmiş değildir. Siz, yalnızca yalan söyl&uu... Devamı

23 08 2010

hatim duası, yusuf tavaslı

HATIM DUASI (Yasin, Kelime-i Tevhid ve Mevlidde okunabilir ) Bismillahirrahmanirahim Cezü anna Muhammeden Sallü Aleyhi ve Selleme ma hüve ehlüh" Ey göklerin ve yerin yegane sahibi olan ulu Allah!  Sayılı nefeslerin tükeneceğine, her şeyin sana döneceğine inanıyor, huzuruna mümin geldik, mümin ölmek istiyoruz. Bu lütfü bizden esirgeme Yarabbi. 6666 ayet hürmetine, okunan Yasin’ler hürmetine, okunan Tebareke suresi hürmetine, okunan Aşrı şerifler hürmetine, getirilen tekbirler hürmetine, esteizubillah fetekabbeleha rabbüha bikabülün hasenin sırrına mashar eyle Yarabbi. Evvela bizzat hülasayı mevcudat, Sultanül Enbiya, Habibi Hüda, Hz.Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selem Efendimiz Hazretleri’nin ruhu şeriflerine hediye eyledik, vasıl eyle Yarabbi, Tüm Enbiyaullahında ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Yarabbi Hz Hatice(r.anh),Hz Fatıma(r.anh),Hz Aişe (r.anh)annelerimizin tüm pak zevcelerinin ,evlatlarının ,Ehl-i Beytin .. Hülafayi, Raşidin, Ashabı Kiram ve ondan sonra gelen cihari yar’i güzinefendilerimizin Hz Ebubekr-i Sıddık (ra),Hz.Ömer-ül Faruk(ra), Hz.Osman bin Affan(ra), Hz.Ali Kerremallahı veche efendimizin, Hz Hasan (r.a)ve Hz Hüseyin(ra) Efendilerimizin,Gavs-ül azam pir Abdülkadiri Geylani hz.lerinin ,Veysel Karani, pir Muhammed Bahaattin Nakşibendi hzlerininde ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Yarabbi, Cümle enbiya, evliya, eren, şehid-şüheda, Fatih Sultan Mehmet hazretlerinin, Eyyüb Sultan hazretlerinin isimleri saymakla bitmeyen eren ve evliyanın da ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle Yarabbi. Mağrib’den Maşrik’e kadar ehl-i iman ile, gelmiş göçmüş, kimi kimsesi kalmamış, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, kabirleri yer ile yeksan olmuş, “Bize de b... Devamı

23 08 2010

Hatim-i Şerif Arapça İndir, Online Hatim Okuyan: İLHAN TOK

Hatim-i Şerif Arapça İndir Online Hatim Okuyan: İLHAN TOK Hatim-i Şerif İndir 1. Cüz : 24,39 mb İNDİR 2. Cüz : 22,47 mb İNDİR 3. Cüz : 23,31 mb İNDİR 4. Cüz : 23,38 mb İNDİR 5. Cüz : 25,41 mb İNDİR 6. Cüz : 22,73 mb İNDİR 7. Cüz : 23.40 mb İNDİR 8. Cüz : 23,78 mb İNDİR 9. Cüz : 23,07 mb İNDİR 10. Cüz : 22,14 mb İNDİR 11. Cüz : 23,20 mb İNDİR 12. Cüz : 22,75 mb İNDİR 13. Cüz : 23,86 mb İNDİR 14. Cüz : 21,97 mb İNDİR 15. Cüz : 23,94 mb İNDİR 16. Cüz : 23,60 mb İNDİR 17. Cüz : 22,29 mb İNDİR 18. Cüz : 21,06 mb İNDİR 19. Cüz : 23,07 mb İNDİR 20. Cüz : 20,65 mb İNDİR 21. Cüz : 22,45 mb İNDİR 22. Cüz : 23,74 mb İNDİR 23. Cüz : 23,78 mb İNDİR 24. Cüz : 22,61 mb İNDİR 25. Cüz : 23,22 mb İNDİR 26. Cüz : 22,23 mb İNDİR 27. Cüz : 21,87 mb İNDİR 28. Cüz : 24,20 mb İNDİR 29. Cüz : 23,63 mb İNDİR 30. Cüz : 23,92 mb İNDİR ... Devamı

17 08 2010

tilkinin orucu

  Tilki ormanda gezmektedir. Bir ağacın dalında asili bir geyik budu görür. Açtır ama şüphelenir kontrol etmeye başlar ve görür ki bu bir tuzak. Geyik budu bir iple bombaya bağlıdır. Epeyce uzağa gider ve başını kollarının üzerine koyarak yatar, biraz sonra kurt gelir, budu görür ve yatan tilkiyi de tabi… Tilkiye sorar ‘ne yapıyorsun dostum’ Tilki cevap verir ‘hiç… Yatıyorum’ -Burada bir but var -Evet var -Neden yemedin Tilki sakince cevap verir; ‘BU GÜN ORUCUM’ Kurt kendinden emin; ‘Ben yiyeyim o zaman’ Tilki ‘Buyur afiyet olsun’ der. Kurt buta uzanır uzanmaz bir patlama, ortalık toz duman, kurt yaralı, hareketsiz, 10 metre uzakta, perişan halde yatarken tilki sakince budu yemeye başlar. Bunu gören kurt; ‘LAN ŞEREFSİZ HANI ORUÇTUN’ Tilki pişkin pişkin; ‘Biraz önce top patladı duymadın mı ? ( İnsanlardan olan tilkilere dikkat ediniz yoksa sizin patlattığınız topla oruç açarlar ) Devamı

14 08 2010

Hac kıyafetleri- Bayan Umre Kıyafetleri - Umre Kıyafetleri - Umr

Bayan Umre Kıyafetleri - Umre Kıyafetleri - Umre Kıyafetleri Çeşitleri - Umre Kıyafetleri   ... Devamı

22 10 2009

Marifetname

MARİFETNAMEBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  Sınırsız hamd, sayısız şükür, ebedî, senâ tek ve benzersiz olan Allah'a olsun. O, âlemlerin her işini, ezelî ilmiyle takdir edip, belirlemiştir. Cihanın görüntülerini, bitmez feyziyle tertip edip, tespit eylemiştir. Cihanın gül bahçesini, insan gülünün kokusuyla süslemiştir. Bütün cihanı insan için, insanı da kendisinin bilinmesi için var edip; eşyanın hakikatiyle mânâların inceliklerini hep insanda toplayıp, ortaya çıkarmıştır. İnsan ruhunu, "Câmi" ismine sûret yapmış, onu emânetlerin yüklenicisi ve sırların mahalli kılmıştır. Alemin bütününde olan nice bin hikmetine, âlimleri vâkıf eylemiştir. Cihan kitabının her bir harfinden, marifetinin belirtilerini mütalaa edenleri ârif eyleyip, gönül âlemine dalan kullarını, kendi huzurundaki Kâbe'de ibadet edici eylemiştir. Salavatların en faziletlisi, tahiyyatların en mükemmeli, teslimatların en güzeli, kâinatı efendisi, yaratıkların en şereflisi, varlıkların hülasası Peygamberimiz aleyhissalatüvesselam hazretlerinin en büyük ismine ve akl-i evvel olan en mükemmel ruhuna olsun ki; O, "Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım," hitabıyle yüceltilmiştir. O, halkı cehalet karanlıklarından, hidayet nurlarına çıkarmıştır. Kendi nefsini bilen ümmeti, Hak bilgisini bulmuştur. Selam ve hürmet onun ashabına olsu ki, onlar, sözlerinde, işlerinde, imanlarında ve ahlakın her hususunda ona uyup, iman nuru ve irfan huzuruyla gönülleri dolmuştur. Allah'ın rızası, hepsinin üzerine olsun. Bu hakir ve hakiki fakir İbrahim Hakkı, bu kitabı, aziz ve şerif mahdumu Seyyit Ahmet Naîmî için kaleme alıp, ona hitap eder ki: Allah, seni her iki cihanda aziz etsin. Öncelikle malum olsun ki... Devamı

22 10 2009

Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın ansiklopedisi

Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın ansiklopedisiMARİFETNAME1 - BölümKur'an âyetleri ve Peygamber hadislerinin bildirdiği şekilde itimat ve itikat olunacak dinî hususlara ve kesinlikle ihtiyaç ola İslâm bilginlerinin görüşlerine göre; Arş'ın yaratılışının tertibini, Kürs'ü, Cennetleri, gökleri, yerleri, denizleri, ışıkları, kıyamet alâmetlerini, kıyametin hal ve durumlarını, cihanın harap oluşunu ve yokoluşunu, Rahman'a kavuşma âleminin (Ahiretin) ebediliğini dört bölümle tafsil eder.2 - BölümCennetlerin isimlerini, vasıflarını ve sayılarını onlarda olan nehirleri, ağaçları, binalarının çeşitlerini, nimetlerini, hurilerini ve gılmanlarını dört madde ile açıklar. 3 - BölümCennet altında olan perde melekleri, denizleri, hazineleri, yedi göğü ve her gökte olan melekleri, güneş, ay ve yıldızların hareketlerini, kâinatın durumu ve atmosferi dört madde ile açıklar. 4 - BölümYedi denizin, sekiz kaf dağının, yedi yerin ve her tabakanın sakinlerini, cehennemi ve şedi tabakasını ve her bir tabakasında bulunanların, kıyamet şartlarının ve kıyamet hallerinin, âlemin yokoluşunun ve mahşerin durumlarının yaratılış keyfiyetini; beş madde ile beyan eder. 5 - BölümYüzeyleriyle kâinatın aynası olan âlemlerin, yaratılış tertibini; cihanın arazlarının ve cevherlerinin mahiyet ve keyfiyetini; özlerin ve eşyanın şekil ve durumlarını; esaslar ve cisimler âleminin görüntü ve hikmetini; canlıların, bileşiklerin ve unsurların bozuşum ve oluşumunu, hakimane üç babla belirtir ve beyan eder. 6 - BölümFeleklerin, nefslerin ve akılların ortaya çıkmasındaki tertibi; tabiatların mertebelerini; özlerin değişimini; ateş, hava, su ve toprağın dönüşümlerinin delillerini; maden, bitki, hayvan ve insanın doğuşunu ve bunları... Devamı